Kløverrabben-komiteen
Kløverrabben er kretsens hytte i Østmarka.

Kløverrabben-komiteen har ansvar for utleie og vedlikehold av hytta. De arrangerer blant annet dugnader når det er noe som må gjøres. En Kløverrabben-dugnad er et sosialt og morsomt arrangement. Har du lyst til å bli med dugnad, eller har du andre spørsmål, kan du kontakte Kløverrabben-komiteen på e-post: kloverrabben[at]oslokrets.no.

Kløverrabbenkommiteen blir utnevnt av kretstyret for 2 år av gangen, siste oppnevning var i 2016.


Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til valg av kretsstyre og personer som vil sitte i de forskjellige komiteene. Komiteen er avhengig av at ledere og rovere i kretsen kommer med forslag til hvem som bør utfordres til å bidra. Hvis du ønsker å komme i kontakt med valgkomiteen, kan du sende e-post til valg[at]oslokrets.no

Valgkomiteen blir valgt hvert år på kretstingets årsmøte.