Refusjon av utlegg

Tillitsvalgte eller arrangører som har utlegg i forbindelse med kretsarrangementer eller representasjon av kretsen, søker utleggene refundert ved hjelp av dette skjema for refusjon. Fyll ut en linje pr utlegg. Bruk ett skjema pr arrangement. 

NB! Kvitteringer må vedlegges som bildefil eller PDF-dokument. Teksten må være godt synlig. 

Kjøregodtgjørelse

Utlegg for kjøring i forbindelse med kretsarrangementer eller representasjon for kretsen søkes refundert med dette skjema for kjøregodtgjørelse

For å beregne bompenger kan du bruke denne bompengekalkulatoren.