Oslo krets har vedtatt supplerende bestemmelser til forbundets organisasjonsbestemmelser. Disse ble sist revidert på årsmøtet 2015. Her er bestemmelser om kretsting og kretsstyre, komiteer, fullmakter og ekspansjonsfondet.

Supplerende bestemmelser, rev febr. 2015

Økonomireglementet, rev 16.02.21 dekker alt fra fordeling av offentligstøtte, støtte til kurs etc, gaver og hilsner, generellt om regnskap, dekking av utgifter, oppgjør, prosjekter mm.

Økonomireglement, rev. 16.02.21

Oppgjørsskjema for refusjon av utlegg.
Brukes av tillitsvalgte og arrangører som har hatt utlegg på vegne av kretsen. Oppgjørsskjemaet finner du til nedlasting her
 
Søknadsskjema for støtte fra Oslo krets finner du til nedlasting her.
 
 

Arrangementsrapporten skal fylles ut av de som har hatt ansvar for et kretsarrangement, og sendes til kretskontoret. Hensikten er å registrere informasjon og erfaringer som er nyttig til bruk ved planleggingen av senere arrangmenter. Dessuten danner rapportene en viktig del av grunnlaget for kretsens årsrapport.

Del 2 av skjemaet er regnskap for arrangementet

Bilgodtgjørelse (km godtgjørelse) er satt til 50 % av statens satser. Statens satser kan du f.eks finne på www.Altinn.no

Rammer for og krav til gruppenes økonomiforvatning pr. 22.2.19