Kløverrabben er kretsens hytte i Østmarka.

Kløverrabbenkomitéen har ansvar for utleie og vedlikehold av hytta. De arrangerer blant annet dugnader når det er noe som må gjøres. En Kløverrabben-dugnad er et sosialt og morsomt arrangement.

Kløverrabbenkommiteen blir utnevnt av kretstyret for 2 år av gangen, siste oppnevning var i 2016.

Har du lyst til å bli med på dugnad, eller har du andre spørsmål, kan du kontakte Kløverrabbenkomitéen på e-post: kloverrabben[at]oslokrets.no