Valgkomiteen blir valgt hvert år på kretstingets årsmøte. Valgkomitéens arbeidsperiode er fra oktober/november til årsmøtet i februar/mars. 

Valgkomiteen er avhengig av at ledere og rovere i kretsen kommer med forslag til hvem som bør utfordres til å bidra.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med valgkomiteen, eller har forslag til kandidater, kan du sende e-post til valg[at]oslokrets.no