For 2023 gjelder følgende satser:

Ordinær kontingent:

Forbundskontingent: 540 kroner
Kretskontingent: 75 kroner
Gruppekontingent: xx (gruppene har egne satser)

For Familiespeiding gjelder følgende satser:

Forbundskontingent: 135 kroner
Kretskontingent: 75 kroner
Gruppekontingent: xx (gruppene har egne satser)

Generelt om kontingent

Kontingenten består av tre deler:

  • Forbundskontingent - den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (dekker blant annet Speiderbladet, forsikringsordning og utvikling av speiderprogam)
  • Kretskontingent - en del som går til Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Dekker driften av kretsen og kretsarrangementene. 
  • Gruppekontingent - en del som går til den lokale speidergruppa. Dekker utgifter som speidergruppa har til utstyr, møter, turer og andre arrangementer.

Forsikringsordningen fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Denne gjelder både på vanlige speidermøter og for turer speiderne drar på i regi av gruppene. 

Det vil bli krevd inn halv kontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter skolestart på høsten. 

I 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjon.