Placeholder text
 • Byttemerker

  Byttemerker brukes til å swoppe (bytte merker) med utenlandskespeidere man møter på store nasjonale og internasjonale leirer. De kan også brukes i geocatche bokser o.l.

 • Kretsroverting 2023

  Tirsdag 24. januar var det Kretsroverting i Oslo krets. Her ble det valgt nytt Roverombud, roverkontakt og rovermentorer. Se protokoll fra møtet her.

 • Valg 2023

  På årsmøtet i februar/mars 2023 skal det velges 3 styremedlemmer for 2 år, perioden 2023-25 og ett varamedlem for ett år.

 • PEFF-treff

  Vi tok opp tradisjonen med PEFF-treff, og alle vil ha flere.

 • Årsmøtet i havn

  Kretsens årsmøte ble avholdt digitalt også i år. Her kommer et kort referat fra møtet.

Design og utvikling: CoreTrek AS