Kurs- og arrangementsstøtte fra kretsen

Kretsen har satt av penger i budsjettet til kurs- og arrangementsstøtte til gruppene. Støtteordningen er primært for kurs på forbunds- og kretsplan. Dersom gruppen vil søke om støtte til kurs som arrangeres av andre enn forbund eller krets, må innbydelse, program og bekreftelse på deltakelse vedlegges.  

Søknadene behandles av kretsstyret to ganger i året: i mai og november. 

Her finner du søknadsskjema

Momskompensasjon

Staten har en ordning for tilbakeføring av MVA til frivillige lag og organisasjoner. Speidergruppene søker om dette fra Forbundskontoret. Søknadsfristen er som regel 1. august. 

For å kunne søke om momskompensasjon må følgende kriterier være oppfylt:

  • Gruppen må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha et organisasjonsnummer
  • Gruppen må vedlegge revidert regnskap med søknaden

Her kan søke eller lese mer om ordningen om Momskompensasjon

Grasrotandelen

Norsk Tipping har en ordning der inntil 7% av omsetningen tilbakeføres til frivillige lag og organisasjoner. Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan søke om Grasrotandel. Det er de som tipper som bestemmer hvem som skal få deres Grasrotandel. Så når gruppen har blitt godkjent som grasrotmottaker, må dere rekruttere for å få tipperne til å gi Grasrotandelen til din gruppe. 

For å kunne søke om Grasrotandel må følgende kriterier være oppfylt: 

  • Gruppen må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha et organisasjonsnummer
  • Gruppen må ha egen bankkonto som er registrert i Frivillighetsregisteret

Her kan du lese mer om Grasrotandelen.