Strategiplan, vedtatt 2014

Terminliste 2016, vedtatt okt 2015

Terminliste 2017 vedtatt okt 2016