Speiderarbeidet består av et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom i alle aldrer. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

Alle kan bli speidere!

Speiderarbeidet drives av lokale KFUK-KFUM- speidergrupper over hele landet. Vi har et tilbud til alle, og bruker følgende aldersinndeling:

Familespeiding  0 år til skolestart
For hele familien, med fokus på lek og læring.

Oppdagere  1.–2. trinn
Leker og drar på oppdagelsesturer i nærmiljøet.

Stifinnere  3.–4. trinn
Utforsker naturen gjennom lek og læring.

Vandrere  5.–10. trinn
Utvider horisonten og utvikler seg gjennom samarbeid og vennskap. På ungdomstrinnet er det økt fokus på ledertrening.

Rovere  fra fullført 10. trinn – tom. 25 år
Tiden for utfordrende opplevelser og fellesskap i en større sammenheng: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ledere  Vi tilbyr lederutvikling for deg som er voksen. Alle typer ledere er velkomne: Unge, eldre, erfarne, nye, mammaledere, pappaledere, og ledere uten speiderbakgrunn.

Se hvor du kan finne speiderarbeid i Oslo krets: oslospeider.no