Kretsens ber om kopi av resultatregnskapet (regnskapssammendrag) og balansen. Vi ønsker ikke kopi av hele hovedboka.

Driftsstøtte fra Oslo kommune må fremkomme som egen inntektspost. Hvis dette ikke fremkommer i regnskapet slik det er ført må det lages en note som viser beløpet.

Regnskapet sendet til kasserer@oslokrets.no ev. til

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM speidere
Pb 6810, St. Olavsplass
0130 Oslo

Les mer om driftsstøtte og grupperegnskap her: