Det innkalles til kretstingets årsmøte torsdag 7. mars kl 1800 i Furuset kirke. Det serveres mat fra kl 1730. 

Hver gruppe kan stille med gruppeleder samt 1 delegat pr. påbegynte 10 medlemmer. Se delegatliste på hvor mange som kan møte med stemmerett. Det er ingen begrensning på hvor mange observatører som kan delta. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Frist for innsending av saker
Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 31. januar. Saker til årsmøtet sendes til kontor@oslokrets.no

Påmelding
Påmelding sendes til kontor@oslokrets.no innen 1. mars, enten individuelt eller samlet fra hver gruppe. Oppgi navn og gruppetilhørighet, og om du ønsker mat. Dersom gruppen melder på flere enn de har delegater, meld fra hvem som møter som observatører (uten stemmerett). 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut fortløpende nedenfor:

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Forslag til forretningsorden
 2. Årsmelding for 2023
  1. Årsberetning 2023
  2. Årsmelding for Oslo krets
  3. Årsmelding for Roverombudet
  4. Årsmelding for Engang-Alltid
  5. Medlemsstatistikk
 3. Regnskap for 2023
  1. Resultatregnskap 2023 med regnskapskommentarer
  2. Revisors beretning
 4. Kretskontingent 2025
 5. Strategiplan 2024
  1. Forslag til strategiplan 2024
 6. Budsjett 2024 (se Resultatregnskap)
 7. Valg
  1. Valg av kretsleder for 2 år
  2. Valg av visekretsleder for 2 år
  3. Valg av et styremedlem for 2 år
  4. Valg av et varamedlem for 1 år
  5. Valg av valgkomite til årsmøtet 2025
  6. Valg av revisor
 8. Orienteringssaker

Arrangør: Kretsstyret og Furuset