Årsmøtet 2017 holdes i Skøyen kirke, torsdag 9. februar. Det blir matservering fra 17:30, og formell møtestart 18:00. Vertskapet ønsker tilbakemelding på hvor mange som ønsker mat tidligst mulig. 
 
Hver gruppe kan stille med gruppeleder samt 1 delegat pr. påbegynte 10 medlemmer. Det er ingen begrensning på hvor mange observatører dere kan sende. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 
 
 
Man melder seg på pr. epost til oslokrets@gmail.com - Vi ønsker navn, gruppe og evt. matallergier. Merk eposten: Årsmøtet 2017
 
Vi ser frem til å møte alle i Skøyen kirke!

 

00 - Saksliste kretsting 2017

00 - Signert Årsmøteprotokoll 2016

02 - v2 Årsmelding 2016 kortversjon

02 - v2 Engang alltid 2016

03 - 1 Regnskap resultat 2016

03 - 2 Regnskap balanse 2016

03 - v2 Oslo krets av KM-speiderne regnskapsnoter 2016

03 - v3 Regnskapskommentarer 2016

03 - v4 Revisjonsberetning

04 Budsjett 2017

06 - Stratergi OK 2017