Etter valg på årsmøtet i februar 2022 består roverombudet av:

  • Leder: Aksel Holmsen (Ullern)
  • Medlem: Emil Bye (Bekkelaget)

Følg roverne på Facebookgruppen Oslorovere og på instagram #oslorover