Etter valg på årsmøtet 27. januar 2020 består roverombudet av:

  • Leder:  Guro Tamburstuen Slåen (Furuset)
  • Nestleder: Emil Tobias Langhus Bye (Bekkelaget)
  • Ombudsmedlem/Kommunikasjonsansvarlig: Veronica Lona (Oslo 32)
  • Ombudsmedlem/Økonomiansvarlig: Herman Green Dahle (Nordstrand)
  • Ombudsmedlem: Aksel Holmsen (Ullern)
  • Ombudsmedlem: Sigurd Bekkelund (Nordstrand)
  • Rovermentor: Stine Kvesetberg
  • Rovermentor: Charlotte Stensbøl

Følg roverne på Facebookgruppen Osloroverne Vol.2 og på instagram #oslorover