Følg med på leirens nettside: regionleir.kmspeider.no