Mikrokretsleir er en felles leir for Oslo og Romerike krets. Det blir program for både oppdagere, stifinnere og vandrere. Gruppene bestemmer selv hvilke aldersgrupper de vil ha med på leiren. 

Leiren er på Trollheimen leirsted, og starter fredag 26. april ca kl 1900, og avsluttes søndag 28. april ca kl 1430. 

Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om pris, påmelding og program.

Arrangør: Ris