Oslo krets har fått nytt skjema for refusjon av utlegg.
Dette skjemaet kan du finne til nedlasting her.

 

Det er ønskelig at det benyttes samme søknadsskjema når det søkes om støtte til gruppe eller arangement. 
Dette skjemaet kan du finne til nedlasting her.