På Roverkretstinget ble det valgt nytt roverombud, roverkontakt og rovermentorer. Det ble også fremmet saker om arrangementer, budsjettforslag til kretstinget, og det ble endret i vedtektene for Kretsroverting og roverombudet. 

Her kan du lese dokumenter fra møtet: 

Protokoll fra Kretsroverting

Vedtekter for Kretsroverting og roverombudet