Patruljene fikk utdelt ett ark med hvor postene var og hvor mye motgift de kunne finne der. Også måtte de legge planer for hvordan de skulle klare å vinne mest mulig motgift og samtidig holde øynene åpne for vitenskapsmannen som beveget seg rundt i byen, han ble bl.a rapportert sett på Storo.

14.30 var det slutt på en morsom dag i et flott vær. Og på tide å møtes igjen for å avgjøre hvem som hadde samlet mest og dermed vunnet. Det ble tett men tilslutt viste det seg at Høybråtens "Gulløgle" vant ned ca 1/2 dl.

Du kan se flere bilder på vår Facebookside