I år skulle man samle kjerneverdier, samtidig som man holdt et våkent øye etter spøkelset av Olave Baden-Powell, som ga et fullt sett av poeng til dem som fant henne.

Det var 11 poster å prøve seg på og de som gjorde det best var de som vagte klokt og sørget for å få tatt poenger fra alle kjerneverdiene (en fullt sett). Og som resultalisa viser var Selene fra Bryn 1 best til dette.

Selene

 

Noen flere blider her