Kretsens årsmøte ble avholdt torsdag 3. februar. Det ble digitalt også i år. Det var ca 40 delegater fra 11 grupper tilstede på møtet. 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og budsjett, var det også endring av økonomireglement og valg til kretsstyre og valgkomité. 

Valg

Ragnhild Johansen fra Enebakk ble gjenvalgt som kretsleder. Bjørn Lie Rapp fra Holmlia ble valgt til visekretsleder, og Anne-Marit Tiller ble valgt til styremedlem. Cecilie Næss fra Oslo KFUK-KFUM sanitet ble valgt til varamedlem. 

Orienteringssaker

Marta fra landsstyret holdt en presentasjon og redegjorde for forbundets strategi og prioriteringer dette året. Hun oppfordret ledere og rovere til å melde seg som ledere og stab på forbundets kurs og arrangementer. Roverway skal arrangeres i Norge i 2024, og det blir felles landsleir med NSF i 2025. 

Kretssekretær Håkon la fram alternativer for reise til landsleiren Gnist 2022 på Forsand. Her ble både buss, og tog-buss alternativer lagt fram. Kretsstyret vil jobbe videre med transporten på bakgrunn av synspunkter som kom fram i møtet.

Kretsleder Ragnhild oppfordret til å komme med forslag til kandidater til landsstyret til landsting i 2023. 

Anne i den norske kontingentledelsen informerte om interessen for jamboreen. Ca 700 har søkt for å bli med på jamboreen i Sør-Korea i 2023. De ønsker seg noen flere deltakere slik at de kan fylle den siste troppen. 

Kretssekretær Håkon informerte om kommende arrangementer på terminlisten. Han oppfordret til å melde seg på lederkurs 5. mars og PF-kurs i Asker og Bærum krets 18.-20. mars.