Kurset vil også være sosialt med sosiale aktiviteter på kvelden og utover .... Og det er noe vi har savnet det siste året.

For hvem: Rovere og roveraspiranter (10. klasse +), som vil lære å bli en god veileder og kunne være i stab på fremtidige Peffkurs.

Når: Fredag 19. kl. 18.00 - søndag 21. november kl. 13.45.

Hvor: Skrim Sportskapell, Kongsberg

Påmelding: via Hypersys innen 10. november. Kurset har plass til 25 deltagere. Husk å gi beskjed på påmeldingen om du:

  • Trenger transport fra togstasjonen
  • Allergier, sykdommer eller andre forhold kursstaben bør kjenne til

Pris: 650,- betales til konto 2291 14 42047 (Buskerud krets) samtidig med påmeldingen, husk å sjekke om gruppa gir kursstøtte.

Reise: Dersom du reiser med tog eller buss og trenger skyss fra Kongsberg stasjon, må dette skrives i merknadsfeltet på påmeldingen, eller mailes til Wanja. For å komme i tide til kurstart må du være på stasjonen senest kl 17. 30.
Dere som kommer med bil finner kart her: https://goo.gl/maps/3V2A3JZSAaGcAY2X8

Spørsmål: Kontakt kursledelsen:

Wanja Andersen: 414 99 264 wanjasin@hotmail.com
Asle Hvidsten: 452 49 986 a.hvidsten@hotmail.com