Kretsen kan sende to delegater i alderen 13-18 år på Ungdommens Bystyremøte i Oslo rådhus. Møtet er på dagtid over to hele dager, 26. og 28. oktober, og delegatene vil få gyldig fravær fra skolen. Har du lyst, si fra til ledern din som så melder kandidater til kontor@oslokrets.no innen 15. oktober. 
 

Ungdommens bystyremøte er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo.

Ungdom fra ungdomsråd, elevråd, organisasjoner og fritidsklubber samles på Oslo rådhus for å diskutere og diskutere saker som er viktige for ungdom i Oslo. Fem saker blir til slutt sendt til bystyret, behandles av politikerne og kan bli til faktisk politikk!

Hva skjer med sakene når UBM er over?

De fem sakene som får flest stemmer sendes direkte til politikerne i bystyret, som behandler dem politisk. Gjennom året følger Sentralt ungdomsråd sakene videre, og jobber for å få gjennomslag for sakene.