Patruljene kan få spørsmål som «Hva koster en liter melk på REMA?» og kan da velge selv om de vil søke på nettet, ringe noen som pleier å kjøpe matvarer, gjette, gå i butikken og sjekke selv, eller finne en annen kreativ løsning.

Konkurransen holdes på hver gruppe sitt eget sted, spørsmålene blir sendt ut på mail på et bestemt tidspunkt og skal returneres på et senere tidspunkt. Og resultatlista blir lagt ut på nettsiden.