Følg med på Facebook og på turens nettside, speiderhytteturen.no