Et anderledenes peff-kurs:

Myndighetene har gjennomført strengere tiltak for bremsingen av korona pandemien i Norge. Overnatting på Trollheimen ses ikke på som forsvarlig med tanke på den nåværende smittesituasjonen i landet. Det er fortsatt stort engasjement for gjennomføringen av kurset, og kursstaben har valgt å gjøre om kurset til et dagskurs i stedet for helgekurs. Ved å gjøre dette skiftet, får vi bedre kontroll på smittevern, men ofrer tilgjengelig tid. Dette valget medfører da at kurset blir strammet inn (tidsmessig) og tempoet på kurset blir økt. Vi har uansett en hel dag og god tid til gode økter og lek og morro utenfor.

Hvorfor bli med på kurs: PEFF-kurs er mer enn et kurs! Du får muligheten til å lære mye nytt og
spennende om patruljeliv og dette kurset vil ha hovedfokus på patruljemøtet , hvor opplevelsene
deles med nye speidervenner fra kretser i hele Østlandet. Du settes inn i en patrulje, hvor dere
sammen skal dere løse oppgaver og utfordringer gjennom kurshelgen.
 

For hvem: Alle speidere f.o.m. 7.kl t.o.m. 10.kl, enten du er patruljefører, patruljeassistent, skal bli
det eller vil vite mer om hva det er å være det. Kurset er i første omgang forbeholdt de som ikke
tidligere har vært på PEFF-kurs som omhandler det å planlegge og lede møter.

Antall plasser på kurset: 36

Tid: Lørdag 28. november kl 09.00 -  kl 21:00.
Sted: Strømmen menighetshus, Bernt Ankersv. 7, 2010 Strømmen 
Pris: 250,- kr. Dette betales inn til konto: 1503 16 36970, samtidig med påmeldingen. Husk å merke
med speiderens navn og gruppe! Det gis FRIFOND støtte for kurset.
Søk støtte: Alle skal få mulighet til å være med på speiderturer og -leirer, og økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder søke støtte til deltakelse her. Kjenner du noen som ikke har råd til å kjøpe nødvendig utstyr for å være med i speideren? Les mer om Speiderbutikkens utstyrsfond her. Hør også med din speidergruppe om de bidra med støtte.

Påmelding: Påmelding gjøres gjennom Google Skjemaer. Vennligst bruk linken for å melde deg på.

Påmeldingsfrist: 6. november 2020 (i og med det er et maksantall deltakere, vil det sendes ut beskjed når kurset er fulltegnet, og det vil være mulig å stå på venteliste.)

Reise: Deltakerne må ordne transport til og fra Strømen menighetssenter selv.

Pakkeliste:  Vi skal være inne store deler av dagen, men også gå ut for å leke. Vi er ute i all slags vær, så det er viktig å pakke med seg klær etter værmeldingen. 

  • Dagstursekk
  • Varm ull/ fleecegenser
  • Speiderskjerf og - skjorte
  • Ullsokker
  • Lue
  • Regntøy
  • Skrivesaker
  • Gode støvler
  • Speidersang*
  • Bærbar pc*

* Hvis du har

Smittevern

Kurset følger forbundets og myndighetenes anbefalinger og råd for smittevern. Justeringer vil bli gjort fortløpende i forhold til retningslinjer fra myndighetene og anbefalinger fra forbundet. Alle deltakere og kursledelsen må ta ansvar for å være med å opprettholde et trygt smittevern på kurset. Mer Informasjon om dette blir sendt ut før kursstart og gitt ved ankomst.

I november har myndighetene bedt oss om å minske kontakten vi har med mennesker utenom vår vanlige omgangskrets. Vanligvis forsøkes det å blande deltakerne mest mulig for og legge til rette for nye bekjentskap, men i vår nåværende situasjon, er det ønskelig å unngå dette. Ved opprettelse av patruljene, forsøkes det da og samle sammen speiderne fra samme gruppe. 

Patruljene mellom hverandre skal så langt det lar seg gjøre holde 1 - 2 meter fra hverandre. Hvis det i løpet av dagen utbreder seg smitte i en av patruljene, så er de andre patruljene “sikre” siden de har holdt avstand mellom hverandre. Deltakerne internt i patruljene kan være nærmere enn en meter mot hverandre, hvis en aktivitet tillater det, men skal prøve å holde 1 meter fra hverandre. 

Et egent skriv med smitteverntiltak sendes ut i forkant av kurset.

 

Spørsmål til kurs eller invitasjon?
Kontakt kursansvarlige: Joakim Rødland : joakim.rodland@gmail.com / 41 28 13 96

 

Deltakerne kommer også til å få en epost med mer informasjon om gjennomføring og innhold når kurset nærmer seg.

MED VENNLIG SPEIDERHILSEN
Kursledelsen