For vandrere i ungomsskolealder, rovere og ledere.

Mer info kommer.

Les om Miniøya