Oslo krets arrangerer lederkurs for Østlandskretsene. Dette er et dagskurs hvor vi arrangerer to parallelle løp. Det er derfor mulig å velge to av de fire temaene (en i 1. og en i 2. økt). 

1. ØKT: Ungt lederskap og lederutvikling. Bruk av Lederstien. Førerpatruljearbeid. Lederutvikling peff-rover-leder. Hvordan utvikle seg selv gjennom deltakelse og involvering i gruppens arbeid?
1. ØKT: Innføringskurs for nye ledere. Speidermetoden. Speiderprogrammet. Speiderlederrollen. Møter og turer, innhold og struktur. Trygg og sikker speiding. Ressurser. 
2. ØKT: Synlighet i nærmiljøet. Hvordan gjøre speidergruppa synlig i nærmiljøet? Profilering og PR, sosiale medier, nettside, lokalpresse, signalarrangementer, 
2. ØKT: Semesterplanlegging. Oppbygging av speidermøtet, innhold på speidermøtet, merkeprogrammet, verktøyet ”møteplanlegger”, ressurser og idébank.

Det blir servert lunsj mellom de to øktene. 

Påmelding:
Påmelding i Hypersys innen 31. desember! Velg ett tema i hver økt du ønsker å delta på. Gi beskjed hvis det er allergier, dietter eller annet vi må ta hensyn til. Deltakeravgiften på kr 750,- betales til kontonr 1609 11 82703 innen 31. desember. 

Ta med: 
Skrivesaker, PC eller nettbrett.

Reisebeskrivelse:
Kollektivt: Forbundskontoret ligger sentralt i Oslo sentrum. Ta T-banen til Stortinget stasjon (ca 10 min å gå), trikk til Stortorget (ca 3 min å gå). Mange busser stopper på Jernbanetorget (ca 12 min å gå). Tog til Oslo S (ca 12 min å gå).

Bil: Det er vanskelig og dyrt og parkere i Oslo sentrum. Kommer du med bil anbefaler vi å parkere på utfartsparkering i utkanten av Oslo, og reise kollektivt til sentrum.