Vi belager oss på overnatting i telt på et egnet sted i området. Utover dette er vi åpne for aktivitetsforslag.

Vi bruker privatbiler som transport og deler på utgiftene. Det samme gjelder mat, som vi kjøper inn felles.

Her kommer en kort undersøkelse for å melde seg på, samt kartlegge antall biler tilgjengelig.

 

Speiderhilsen Anders

Via Ferrata Tjøme