Hver gruppe kan stille med gruppeleder + 1 delegat pr. 10 medlemmer (se delegatliste) Det er ingen berensning  på hvor mange observatører som kan delta. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags-, og sremmerett.

Mer info kommer

Sakliste:

Vedlegg: