Hvert 4. år deltar speidere i alderen 14-17 år fra hele verden på verdensjamboree. Dette er en unik opplevelse som du bare har sjansen til én gang som speider. Den 1.-12. august 2023 arrangeres den 25. verdensjamboreen i SaeManGeum i Sør-Korea. 

Som deltaker må du være født mellom 22.07.2005 og 31.07.2009. Er du eldre kan du delta som leder/assistent, eller som IST (International Service Team) som hjelper til med gjennomføringen av leiren.

Kretsen arrangerer informasjonsmøte for deg som lurer på om du skal delta på jamboree.

TID: Mandag 8. november kl 1900.

STED: Breidablikk, Høyenhallveien 3

Hvis du ønsker å delta på verdensjamboreen som deltaker, leder eller IST, vil vi anbefale deg å komme på denne jamboreesamlingen. Ledere fra den norske kontingentstaben vil være tilstede og informere og svare på spørsmål. Det vil komme mye nyttig informasjon om jamboreen, om pris, påmelding, muligheten for økonomisk støtte etc. Er du deltaker kan du ha med deg en foresatt på møtet. 

Påmelding på e-post til kontor@oslokrets.no innen 5. november.