Flammen hadde brent i fred i over tusen år i grotten i Betlehem der man tror at Jesus ble født. Så en dag i 1985 kom noen tv-journalister fra Østerrike som hentet flammen for å spre den i forbindelse med et nødhjelpsprosjekt.

Speiderne fant at flammen kunne brukes som et symbol på fred, og hvert år siden har flammen blitt spredt rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler.

Men hvordan kan Fredslyset bety noe for freden i verden, det er jo så veldig mye krig?

Fredslyset i seg selv kan ikke stanse kriger i Ukraina,  Irak, Syria, Sør-Sudan… ja det er jo krig så mange steder i verden i dag. Bare mennesker kan stanse kriger og stifte fred! Men mennesker trenger inspirasjon og motivasjon. Fredslyset spres og brenner rundt om i mange land — den samme flammen alle steder. Det er som om den binder oss sammen på tvers av grensene.

"Det minner oss om at alle mennesker er bundet sammen og må lære å leve i fred på vår lille planet. Det er ÉN FLAMME — ÉN MENNESKEHET!"

Hvordan fraktes flammen til Norge og andre steder i verden?

Hvert år hentes flammen ut fra kirken i Betlehem og spres rundt om i verden med fly, tog, båt og bil.

Det er jo en kristen kirke i et muslimsk område i et hovedsakelig jødisk land — også en påminnelse om behovet for fred mellom religionene.

Men flammen oppbevares permanent noen steder, blant annet i domkirken i Roskilde i Danmark. Herfra henter svenske «gillescouter» — voksne speidere, medlemmer av søsterorganisasjonen til St Georgs Gildene i Norge — lyset for å spre det i Sverige. Norske gildemedlemmer henter flammen i Gøteborg og bringer det til Oslo.

Les mer om historien i Speiderhistorisk Leksikon.