Flammen hadde brent i fred i over tusen år i grotten i Betlehem der man tror at Jesus ble født. Du kan få tent ditt lys i en seremoni Fagerborg kirke søndag 21.11. kl. 18.00.

Les mer på https://www.sggn.no/