Årets seremoni blir i Fagerborg kirke søndag 22.11. kl. 18.00. Hit kommerdu lett både med kollektiv og med bil.

Les mer om fredslyset