Håper det står bra til med dere alle.

Det har vært en krevende tid for mange, men forhåpentligvis er samfunnet på vei mot normalen. Som dere vet er vi likevel avhengig av en forsiktig gjenåpning av aktiviteter innenfor trygge smittevernsrammer. Arrangement over 500 er forbudt frem til 1.september. Friluftslivets dag på Sognsvann har besøkstall rundt ca. 5000. Vi anser det som lite sannsynlig at myndighetene åpner opp for et så stort arrangement bare noen dager etter forbudet er opphevet, spesielt når Friluftslivets dag innebærer mye aktivitet som vanskelig lar seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern. Grunnet omstendighetene har Norsk Friluftsliv valgt å ikke gå videre med planlegging av Friluftslivets dag på Sognsvann. Vi planlegger for Friluftslivets dag 2021 og håper din organisasjon ønsker å delta da.

Vennlig hilsen

Peter Øygard Oma
Friluftsfaglig rådgiver