Oslo krets ønsker å arrangere speiderleir sommeren 2021. Vi ser det som usikkert om det er mulig å lage til en stor leir. Men har troen på at det er mulig å organisere en trygg og god leir på Nordtangen for Oslo krets sine medlemmer. For at vi skal få til dette, er vi avhengig av hjelp fra gruppene.
 
Siste fra leirkomiteen 8. juni:
Oslo kommune har i dag sendt ut pressemelding om forlengelse av de nåværende korona-tiltakene til 18. juni. Det betyr at vi ikke kan arrangere kretsleir. 
 
 
Vi beklager dette. Vi har utsatt i det lengste i håp om at det skulle bli en åpning for å kunne arrangere leir. Når korona-tiltakene nå blir forlenget, er det dessverre ingen mulighet for å arrangere kretsleir. Takk for deres tålmodighet. 
 
Siste fra leirkomiteen pr 2. juni:
Leirkomitéen har i kveldhatt møte for å avgjøre om vi skal arrangere kretsleir. Oslo kommune skulle hatt pressekonferanse om videre gjenåpning 28. mai. Denne har blitt utsatt til 10. juni. Leirkomitéen har derfor besluttet å utsette avgjørelsen til 10. juni. 
 
Vi har diskutert saken grundig, og mener at dersom Oslo kommune åpner opp for arrangementer eller fritidsaktiviteter med inntil 200 personer den 10. juni, så er det forsvarlig å gjennomføre leiren. Vi har laget en grundig plan for smittevern og tiltak ved symptomer. Vi har også vært i kontakt med kommunelegen i Gran kommune. De har stilt sitt smittevernteam og teststasjon til rådighet. 
 
Utsettelsen får følgende konsekvenser: 
  • Betalingsfristen for leiren utsettes til 15. juni
  • Vi får ikke mulighet til å bestille gruppereise med tog. Gruppene må derfor ordne transport til leiren selv. (Vi skal ta en siste sjekk med Vy i morgen om vi kan utsette fristen for å bestille togreise). Av smittevernhensyn kan vi heller ikke bestille felles busser. 
  • I morgen vil alle påmeldte grupper få et informasjonsskriv som tar utgangspunkt i at det blir leir, slik at gruppene får forberedt seg. Her vil det komme mer informasjon i forhold til smittevern og andre tiltak. 
Dersom det den 10. juni ikke blir åpnet for arrangementer eller fritidsaktiviteter med inntil 200 personer, eller pressekonferansen blir utsatt ytterligere, vil leiren bli avlyst. 
----------

Nordtangen er godt rustet for leir utendørs, leirområdet er stort og det er et nytt sanitærbygg som gjør smittevern enklere. Det er ingen tvil om at selve leiren kommer til å bli annerledes tidligere leire, med større fokus på hygiene, smittevern og avstand.Vi tror likefullt at det skal være mulig å lage til et godt, trygt og gøy arrangement for speiderne.

Om det er slik at leiren likevel ikke kan arrangeres grunnet smittehensyn, og blir avlyst, vil innbetalinger bli refundert. Dersom en deltaker på leiren blir forhindret i å være med, går eventuelle utgifter på den enkeltes reiseforsikring. Alle bør ha mulighet til å være med på speiderleir, uavhengig av pris. Norges KFUK-KFUM-Speidere har et eget fond som kan hjelpe om det er speidere som har utfordringer med økonomi.
Deltagerfondet

Ledermøte 20. mai kl 19.00
Det blir ledermøte for deltakende grupper på kretsleiren torsdag 20. mai kl 1900 i Markus menighetshus, Schwensens gate 15. Hver gruppe kan sende inntil to ledere. Dersom det ikke blir tillatt med innendørs arrangement før dette, vil møtet bli på Google Meet. Agenda på møtet er program, smittevern, transport. Møtet blir på Google Meet.
 
Smittevern på leir:
Det kommer til å bli en leir som blir annerledes andre da smittervernrelene kommer til å være styrende for gjennomføringen.
Komiteen legger opp til at gruppene får rikelig med leirområde for å fordele speiderne i flere telt en vanlig. Gruppene må ha med seg utstyr til håndvask med varmt vann og oppfordre speiderne til å vaske hendene hyppig. Før og etter måltider. Det er også nødvendig å ha med seg antibac til eget leirområde. 
Ved aktiviteter og samlinger blir det ikke blandet patruljer fra andre grupper, man må i større grad enn tidligere leire ha økter og aktiviteter der man ikke har kontakt, men klarer å opprettholde 1 meters avstand. Leirkomiteen vil utforme en smittevernguide sammen med ledere på ledermøtet 20. mai.
 
Avlyst leir?
Leirkomiteen og kretsstyret ønsker, så godt det lar seg gjøre å gjennomføre leir. Og vil derfor ikke avlyse før omtrent 2. juni. Om covid-19 situasjonen på Østlandet er uholdbar i begynnelsen av juni blir leiren avlyst.

Påmeldingsskjema - sendes inn gruppevis Leiren er fulltegnet, men du kan stå på venteliste

Fakta

Hvor: Nordtangen leirsted, Gran på Hadeland
Når: søndag 20. juni – fredag 25. juni
Målgruppe: Vandrere 5.-10.- klasse
Påmeldingsfrist: Samlet påmelding fra gruppene på eget skjema 25. april, sendes til kontor(at)oslokrets.no
Betalingsfrist: 3. juni, betal til konto: 1609 11 82703

Priser:
Deltaker:        kr 2100
Leder:            kr 1000
Stab:              kr 1000
Lederbarn 5-8 år    kr 1000
Lederbarn 0-5 år    kr 0
Familiemoderasjon fra neste speider kr 1800 per speider
Døgnpris: kr 600

Stab:
Det er behov for nøkkelpersoner til stabsoppgaver. Leirkomiteen spesielt interessert i å få dekket inn programposten og om alle deltakende grupper kan bidra med et programinnslag, en leirbålsansvarlig eller noen til å være med i stab, gjør det at man kan bidra med det de har mulighet til selv, slik at det kan bli mindre belastende på enkeltpersoner. Send en e-post til leir(at)oslokrets.no for å komme i kontakt med komiteen.