Det innkalles til kretstingets årsmøte torsdag 3. februar kl 1800. Møtet blir digitalt, og vi kommer tilbake til på hvilken plattform.

Hver gruppe kan stille med gruppeleder samt 1 delegat pr. påbegynte 10 medlemmer, se delegatliste.  NB! Delegatlisten er endret i forhold til første versjon fordi tallene vi hadde hentet fra medlemsdatabasen var feil. (Endret 21.01). De gruppene hvor antall delegater er endret er merket med gul farge. Det er ingen begrensning på hvor mange observatører som kan delta. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Påmelding til kontor@oslokrets.no innen 31. januar, enten individuelt eller samlet fra hver gruppe. Oppgi navn, gruppetilhørighet, mobilnummer og e-post på påmeldingen. Dersom gruppen melder på flere enn de har delegater, meld fra hvem som er observatører. 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut fortløpende nedenfor.  

Saksliste:

 1. Konstituering
 2. Årsmelding for 2021
  1. Kretsstyrets beretning
  2. Kretsens årsmelding (lang versjon)
  3. Årsmelding fra Engang-Alltid
  4. Årsmelding fra Roverombudet
  5. Årsstatistikk
 3. Regnskap for 2021
  1. Resultatregnskap og balanse
 4. Kretskontingent 2023
 5. Strategiplan 2022
  1. Forslag til strategiplan
 6. Budsjett 2022
 7. Endringsforslag - Kretsens økonomireglement §6.1
 8. Valg
 9. Orienteringssaker