Sett av datoen til Kretstingets årsmøte nå! 

Saksliste og sakspapirer legges ut på denne siden senere.