Det innkalles til kretstingets årsmøte mandag 6. mars kl 1800 i Skøyen kirke. Det serveres mat fra kl 1730. 

Hver gruppe kan stille med gruppeleder samt 1 delegat pr. påbegynte 10 medlemmer, se delegatliste. Det er ingen begrensning på hvor mange observatører som kan delta. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Påmelding
Påmelding sendes til kontor@oslokrets.no innen 1. mars, enten individuelt eller samlet fra hver gruppe. Oppgi navn, gruppetilhørighet, mobilnummer og e-post på påmeldingen. Dersom gruppen melder på flere enn de har delegater, meld fra hvem som er observatører. 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut fortløpende nedenfor:

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Forslag til forretningsorden
 2. Årsmelding for 2022
  1. Kretsstyrets beretning
  2. Kretsstyrets årsmelding
  3. Årsstatistikk
  4. Årsmelding fra Roverombudet
  5. Årsrapport Engang-Alltid
 3. Regnskap for 2022
  1. Resultatregnskap 2022 med regnskapskommentarer
  2. Revisors beretning
 4. Kretskontingent 2024
 5. Strategiplan 2023
 6. Budsjett 2023 (se Resultatregnskap 2022)
 7. Innkomne saker
  1. Budsjettforslag fra Roverombudet
  2. Deltakelse på årsmøte og kretsting
  3. Arrangører til kretsarrangementer
 8. Ny ledererklæring (sak til landsting)
 9. Valg
  1. Valg av 3 kretsstyremedlemmer for 2 år
  2. Valg av 1 varamedlem for 1 år
  3. Valg av 3 delegater til Landsting
  4. Valg av valgkomité til årsmøtet 2024
  5. Valg av revisor
 10. Orienteringssaker

 

 

Arr: Kretsstyret og Ullern