Hver gruppe kan stille med gruppeleder samt 1 delegat pr. påbegynte 10 medlemmer, se delegatliste. Det er ingen begrensning på hvor mange observatører som kan delta. I tillegg har kretsstyret møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Mer info kommer

Ullern er lokal arrangør