Leirsjef Regionleir stillingsbeskrivelse

Vil du bruke engasjementet ditt og lede arbeidet med å lage en fantastisk regionsleir for opptil 800 speidere?  

Oslo, Buskerud, Asker og Bærum, Romerike, Østfold og Hedmark og Oppland kretser skal sommeren 2020 arrangere regionsleir på Kragenäs leirsted i Sverige. Regionsleir arrangeres inntil hvert fjerde år, og er et viktig arrangement siden dette er den første leiropplevelsen for mange speidere. Vi søker nå etter rette vedkommende som leirsjef. 

Arbeidsoppgavene:  

  • Rekruttering og oppfølging av hovedkomiteens medlemmer
  • Lede arbeidet til hovedkomiteen
  • Ansvarlig for at det det rekrutteres etatsledere og at disse følges opp
  • Arrangere grovplanleggingsmøte
  • Overordnet økonomiansvar
  • Overordnet beredskapsansvar
  • Vise retning og motivere 

Hvem søker vi? 

Erfaring med økonomistyring, ledelse av frivillige, gode arbeidsevner og erfaring med organisering av speiderleir er en fordel. Søkeren må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM-speidernes verdigrunnlag og ønske om å hente ut det beste hos andre. Vi tilbyr en helt unik jobb som vil gi deg erfaringer du vil ha nytte av resten av livet.

Det er utarbeidet erfaringsdokumenter og rutiner fra tidligere som vil hjelpe i planleggingsprosessen, men det må allikevel settes av tid for å lede leirorganisasjonens arbeid. Vervet som leirsjef er et engasjement med oppstart april 2019 frem til høsten 2020, og det må regnes med noen fysiske møter og jevnlige nett-/telefonmøter. 

Leirsjef får dekket alle utgifter knyttet til planlegging, reise til og fra samt deltakeravgiften på leiren. For å være leirsjef eller ha annet lederansvar i KFUK-KFUM-speiderne må du fremvise politiattest uten anmerkninger. Det er også vurdert å ansette en leirsekretær i en 10%-stilling fra høsten 2019, denne personen skal bidra med administrative oppgaver og avlaste leirsjef ved behov. 

Henvendelser om vervet kan gjøres til kretsleder i Oslo krets Vemund Ovesen på vemund@oslokrets.no  

Søknadsfrist

En kortfattet søknad sendes snarest til kontor@oslokrets.no, merk eposten med “Regionsleir”.

Hvis det høres interessant ut å være med å arrangere kretsleir, bør du følge med videre. Det legges ut utlysninger for medlemmer til hovedkomiteen, etatsledere og andre verv knyttet til leiren i løpet av våren 2019.