Utlysningen for neste hovedkomitee for den andre regionsleiren er nå åpen. Leiren er arrangert i et samarbeid mellom østlandskretsene: Buskerud, Hedemark og Oppland, Asker og Bærum, Romerike, Oslo og Østfold. Vær med å lag leir for opptil 800 speidere i  Kragenäs, Sverige. Møt nye mennesker, ta imot utfordringen og få nyttig erfaring som din fremtid vil takke deg for! 

Dato for leiren er 27 juni til 4 juli 2020

Neste årets regionsleir blir anderledenes i den grad at Kragenäs leirsted tilbyr en del tjenester som hovedkomitee ellers måtte ordne selv. Dette betyr at ansvarsområdet til hovedledere kan bli mindre enn hva tidligere leirer har gitt. Hovedkomiteen skal fortsatt settes og utlysningene gir en pekepinne på hvilke ansvarsområder hver hovedleder kan forvente å jobbe med. 

 

Utlysning hovedleder for Økonomi

Utlysning hovedleder for Teknisk

Utlysning hovedleder for Program

Utlysning hovedleder for Vakt og transport

Utlysning hovedleder for Intendantur

 

Om du kjenner noen som burde søke om en av disse ansvarsområdene eller noen som kunne ha en oppgave i løpet av leiren så ta kontakt med leirsjef Joakim Rødland fra Jessheim KFUK-KFUM-Speidere.

41281396 
joakim.rodland(at)gmail.com

 

Det er også mulig å sende inn forslag på mennesker som kan kontaktes for å være med i større eller mindre grad. Følg denne linken, så kommer du til et skjema som kan fylles inn med navn på potensielle hjelpere.