På årsmøtet 2023 er det valg.

Disse fire sitter i kretsstyret for perioden 2021-2023:

  • Styremedlem: Marie Bergvatn Barlien (har fratrådt kretsstyret etter eget ønske)
  • Styremedlem: Ole Johnny Lomme (er på valg)
  • Styremedlem: Agnes H. Reksten Småland (er på valg)
  • Styremedlem: Cecilie Næss (er på valg)
  • Varamedlem:

I valgkomitéen sitter 

  • Haldis Østby (Hakadal)
  • Veronica Lona (Oslo 32)

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater. Vi ønsker at alle gruppene sender forslag til valgkomitéen innen 1. desember. Minst ett av styremedlemmene må være under 26 år på valgtidspunktet, og vi bør ha kandidater av begge kjønn. 

Enkeltpersoner kan selvsagt også sende inn forslag.

Send forslag til valg(at)oslokrets.no