På årsmøtet i februar 2022 er det valg.

Disse 4 er på valg:

  • Kretsleder: Ragnhild Johansen
  • Visekretsleder: Anne Marit Tiller
  • Styremedlem: Cecilie Næss
  • Varamedlem: Bjørn Lie Rapp

Valgkomiteen: Anders L. Antonsen og Haldis Østby ber om forslag til kandidater. Vi ønsker at alle gruppene sender oss forslag inne 1.desember. Minst ett av styremedlemmene må være under 26 år på valgtidspunktet.

Enkeltpersoner kan selvsagt også sende inn forslag.

Send til valg(at)oslokrets.no