Minst ett av styremedlemmene må være under 26 år på valgtidspunktet.

Send inn forslag så snart som mulig.