De som er på valg er:

    Kretsleder - for 2 år
    visekretsleder - for 2 år
    1 styremedlem (Anne Marit) - for 2 år
    + 1 vara - for 1 år

Dagens kretsstyre finner du på kretsens sider: https://oslo.kmspeider.no/kontakt-oss/kretsstyret

Vi ønsker forslag fra gruppene på kandidater og vi ønsker at du spør den du foreslår først – så vi vet at han/hun kan tenke seg å være med.

Ønsket sammensetning i styret er at medlemmene er fra forskjellige grupper, gjerne i forskjellig alder og best mulig fordeling på kjønn.

Men det viktigste er at noen har lyst til å være med å gjøre en jobb i styret for Oslokrets en periode på 2 år som kretsleder, visekretsleder, styremedlem eller 1 år for varamedlem.

Styret har 6-8 møter i året. I tillegg har styret ansvar for noen av kretsens arrangementer (årsmøtet, vinterleir, arrangement på Sognsvann og kretsting).

Fint om gruppene melder inn kandidater til oss i valgkomiteen, valg(at)oslokrets.no innen 18. november.

Speiderhilsen

Valgkomiteen